Misbruik moet gestraft

Misbruik moet gestraft Wouter Oudemans heeft met Omertà (Bert Bakker, € 26,95) een weerbarstige aanklacht geschreven, aldus Menno Lievers. ‘De sleutel van dit boek is een keiharde interpretatie van Heidegger. Voor menige lezer is dit té ver, want helderheid lijkt hierbij een doodzonde. In Oudemans’ handen is filosofie geen dienstmaagd van de wetenschappen, noch een zelfstandige discipline waarin men nadenkt over waarheid, betekenis of oorzaak. Zijn filosofische inzet is niets minder dan de wetenschap in haar geheel de maat te nemen. En filosofie die een dergelijke ambitie en totalitaire aspiratie niet heeft, is vrijblijvend gekeuvel. [...] Uit wantrouwen tegen wijsgerige intuïties schuiven veel filosofen aan bij de empirische wetenschappen. Dat nu, zegt Oudemans, komt neer op het opgeven van filosofie. Het is een teken van deze tijd dat de media filosofen aan het woord laten die ze graag horen spreken en dat die filosofen aan hun mediaoptreden autoriteit ontlenen. Oudemans valt buiten dat stramien. Je wil hem niet horen of lezen, maar wat hij zegt kan men niet negeren. De grote verdienste van Omertà is dat het boek om een bezinning vraagt over wat filosofie kan en dus uiteindelijk is.’ Wouter Oudemans heeft met Omertà (Bert Bakker, €26,95) een weerbarstige aanklacht geschreven tegen ‘empirische’ collega-filosofen, aldus Menno Lievers. Zie pagina 3

Wouter Oudemans heeft met Omertà (Bert Bakker, € 26,95) een weerbarstige aanklacht geschreven, aldus Menno Lievers. ‘De sleutel van dit boek is een keiharde interpretatie van Heidegger. Voor menige lezer is dit té ver, want helderheid lijkt hierbij een doodzonde. In Oudemans’ handen is filosofie geen dienstmaagd van de wetenschappen, noch een zelfstandige discipline waarin men nadenkt over waarheid, betekenis of oorzaak. Zijn filosofische inzet is niets minder dan de wetenschap in haar geheel de maat te nemen. En filosofie die een dergelijke ambitie en totalitaire aspiratie niet heeft, is vrijblijvend gekeuvel. [...] Uit wantrouwen tegen wijsgerige intuïties schuiven veel filosofen aan bij de empirische wetenschappen. Dat nu, zegt Oudemans, komt neer op het opgeven van filosofie. Het is een teken van deze tijd dat de media filosofen aan het woord laten die ze graag horen spreken en dat die filosofen aan hun mediaoptreden autoriteit ontlenen. Oudemans valt buiten dat stramien. Je wil hem niet horen of lezen, maar wat hij zegt kan men niet negeren. De grote verdienste van Omertà is dat het boek om een bezinning vraagt over wat filosofie kan en dus uiteindelijk is.’