Makaken kunnen optelsom maken

Rotterdam, 18 dec. Makaken kunnen optellen. Deze apenrekenkunst blijkt uit een experiment waarbij de makaken Fernstein en Boxer beloond werden als ze op een computerscherm het vlak met het juiste aantal punten aanraakten, met daarin de optelsom van twee vlakken met punten die even te voren op hetzelfde scherm hadden gezien. Het ging om sommen met de getallen 3, 7, 11 en 17. Makaken wezen in 24 procent van de gevallen het verkeerde vlak aan, studenten die aan de zelfde test werden ontworpen in 6 procent van de gevallen. Dat apen en veel andere dieren een basaal getalgevoel hebben was wel bekend. Ze tellen 1,2,3 veel en kunnen ook wel het verschil zien tussen 4 en 8 objecten. Het onderzoek is gepubliceerd in het decembernummer van PLOS Biology.

Het onderzoek Basic Math in Monkeys and College Students staat op biology.plosjournals.org