Kapitein Fairpartner maakte inschattingsfout

Op 3 december ondernam de Fairpartner een reddingspoging die dramatisch mislukte, 10 van de 12 schipbreukelingen verdronken.

In het geval van nood op zee is ieder schip verplicht om hulp te bieden. Dit is een regel die zo vanzelfsprekend is dat iedere zeeman hem kent. In alle gevallen is het de taak van de kapitein, al dan niet na consultatie van zijn senior officieren, om de juiste analyse te maken en de juiste beslissingen te nemen.

Dit is in het geval van de Fairpartner niet gebeurd. De kapitein heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Het is goed dat de scheepvaartinspectie een onderzoek instelt. Zeevaarders zullen hiervan kunnen leren voor de volgende keer dat zij een reddingspoging ondernemen.

De waardering en bewondering voor de kapitein waar Agentuur Kahn Scheepvaart, de agent van reder Jumbo Shipping, over spreekt is niet op zijn plaats (NRC Handelsblad, 5 december). In deze situatie past alleen bescheidenheid en deemoed, en betrokkenheid bij de doden.