Kabinet: situatie Uruzgan in 2010 `aanzienlijk` beter

Den Haag:, 18 dec. Het kabinet verwacht dat de situatie in Uruzgan in 2010 dankzij Nederlandse militaire aanwezigheid ”aanzienlijk” beter is. Verlenging van de missie zal niet ten koste gaan van de slagkracht van de krijgsmacht. Na deze gisteren uitgesproken verwachting en toezegging van het kabinet stemde vanmiddag ook de oppositionele VVD-fractie in met langer verblijf in de Afghaanse provincie. Pagina 3