Kabinet belooft beter Uruzgan

Een aanzienlijk verbeterde situatie in Uruzgan in 2010. En een verlengde militaire missie die niet ten koste zal gaan van de slagkracht van de krijgsmacht. Met deze woorden heeft het kabinet gisteravond getracht zo breed mogelijke politieke steun te verwerven voor een langer Nederlands verblijf in de Afghaanse provincie.

De op 1 augustus vorig jaar begonnen militaire operatie die Nederland uitvoert, loopt op 1 augustus volgend jaar af. Het kabinet wil de missie daarna met nog eens twee jaar verlengen. De drie regeringspartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie steunen dit voornemen in elk geval, oppositiepartij VVD heeft na de toezeggingen van het kabinet ook weinig bezwaren meer tegen voortzetting. Hetzelfde geldt voor de SGP. De andere oppositiepartijen, SP, PVV, GroenLinks en D66 zullen later deze week naar alle waarschijnlijkheid tegen stemmen.

De voorbereidende commissievergadering van gisteren die voorafging aan het plenaire afsluitende debat van vanavond concentreerde zich op de vraag of Nederland in 2010 werkelijk zal zijn vertrokken. Bijna alle fracties wezen erop dat aanvankelijk was afgesproken dat Nederland tot 2008 zou blijven en dat vervolgens de NAVO voor opvolgers zou zorgen. Deze zomer deed het bondgenootschap een nieuw beroep op Nederland omdat er geen andere landen waren gevonden.

Minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) maakte duidelijk dat Nederland vast van plan is te vertrekken. Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) zei ervan uit te gaan dat „we in eind 2010 met voldoening” kunnen terugkijken op de missie. Volgens hem zien de Talibaan af van grootschalige acties wat „laat zien dat we effect sorteren”. Het kabinet sluit niet uit dat ook in de toekomst offensieve operaties zullen plaatsvinden, zoals nu de operatie Spin Ghar in de Baluchivallei in Uruzgan.”

Het kabinet deed de toezegging dat meer aandacht zal worden besteed aan „de civiele” kant van de missie.