Juist begrip voor klassen voor hoogbegaafden 2

Het bericht over de straf voor ouders die hun hoogbegaafde kind aparte lessen laten volgen, maakt mij boos.

Het is natuurlijk droevig dat maar 200 ouderparen hun hoogbegaafde kinderen een halve dag in de week echt onderwijs laten volgen door onbevoegde leerkrachten.

Maar het is een nog veel grotere reden tot zorg dat 40.000 hoogbegaafde kinderen op de basisschool vijf dagen in de week geen onderwijs ontvangen van wél bevoegde docenten, en wettelijk verplicht hun tijd moeten verdoen in scholen die hun niets te bieden hebben.

Het is schokkend hoe Arie Slob (ChristenUnie) zijn onwetendheid etaleert met te suggereren dat die 200 kinderen aan het reguliere onderwijs onttrokken worden.

Wanneer gaat Nederland de dictatoriale schoolplicht vervangen door de Europees verplichte leerplicht, net als ieder ander beschaafd land?