Juist begrip voor klassen voor hoogbegaafden 1

1 Kinderen die op de basisschool onder hun kunnen presteren, mogen niet onder schooltijd deelnemen aan particuliere plusklassen, zo oordeelde de Utrechtse kantonrechter (NRC Handelsblad, 12 december).

Dit is natuurlijk de wereld op zijn kop. Het straffen van ouders die hun hoogbegaafde kinderen naar deze klassen sturen, is het bewijs dat excelleren niet gewenst is in Nederland. In plaats van het falende onderwijssysteem te veroordelen, wordt de ouder aan de schandpaal genageld.

Gezien de staat waarin het basisonderwijs op dit moment verkeert, heb ik begrip voor ouders die een oplossing zien in de particuliere plusklas. Er bestaan te weinig alternatieven binnen het huidige onderwijssysteem, dat er vooral op gericht is kinderen gemiddeld te laten presteren.

Als het kabinet daadwerkelijk af wil van de ` zesjesmentaliteit` in Nederland, dan zal in het basisonderwijs een rigoureuze omslag moeten plaatsvinden.

Zo niet, dan kan het kabinet niet anders dan particuliere plusklassen accepteren, ja zelfs waarderen.

    • Mariethea Gatzweiler Eindhoven