Europarlementariërs: spreekrecht in Kamer

DEN HAAG. Nederlandse leden van het Europees Parlement kunnen morgen tijdens het jaarlijkse algemene beleidsdebat in de Tweede Kamer over de Europese Unie volop meedoen aan de discussie. Tot nu toe mochten zij slechts alleen aan het begin het woord voeren om het debat vervolgens over te laten aan hun collega`s uit de Tweede Kamer. Een wijziging van het reglement van orde van de Kamer geeft hun een grotere rol. Het indienen van moties blijft voorbehouden aan de leden van de Tweede Kamer evenals het meedoen aan de stemmingen. Europarlementariërs kunnen alleen naar de Tweede Kamer komen op uitnodiging van de voorzitter. In de praktijk gebeurt dit alleen tijdens het debat over `de staat van de Unie` de beleidsnota over de EU die elk jaar samen met de begrotingstukken verschijnt.