EU-grensbewaking: Londen buitenspel

Zolang het Verenigd Koninkrijk niet meedoet aan Europese afspraken over het vrije personenverkeer (‘Schengen’), kan het geen zeggenschap opeisen over de bewaking van de Europese buitengrenzen en over de veiligheidseisen voor Europese paspoorten.

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg vanmorgen bepaald in twee zaken die door het Verenigd Koninkrijk waren aangespannen tegen de Europese Unie. De uitspraken zijn een gevoelige nederlaag voor Londen.

Het Verenigd Koninkrijk doet niet mee aan de afschaffing van controles op personen langs Europese binnengrenzen. Het eiste wel mee te mogen beslissen over de bewaking van de buitengrenzen en de paspoorteisen. De EU-landen die hun binnengrenzen wel hebben afgeschaft, weigerden dat. Vrijdag wordt de Schengenregio uitgebreid met acht Midden- en Oost-Europese landen plus Malta, waardoor meer binnengrenzen vervallen.

De bewaking van de buitengrenzen wordt gecoördineerd door het EU-agentschap Frontex. Nederland levert hier nauwelijks een bijdrage aan, blijkt uit de overzichten van de activiteiten van Frontex over 2006 en 2007, en de plannen voor 2008.

„Nederland heeft de mond vol van bestrijding van illegale immigratie, maar als het om een concrete bijdrage gaat, is het rijkelijk traag. Zeker als je bedenkt dat Frontex gelanceerd is als dé oplossing om illegalen buiten Europa te houden”, zegt europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD).

Voor het komend jaar heeft Nederland informeel inzet van een marineschip aan Frontex beloofd. De toezegging is al vóór de zomer gedaan, maar Justitie en Defensie zijn het niet eens over de voorwaarden. Onlangs heeft Frontex nog eens om het schip gevraagd.

Frontex: pagina 3