Een `paar landen`? Dat zijn 3,5 miljard mensen

Het klimaatprobleem is minder asymmetrisch dan Louise Fresco ons wil doen geloven (Opiniepagina, 11 december). Weliswaar zijn inderdaad ”maar een paar landen verantwoordelijk voor het merendeel van de uitstoot aan broeikasgassen”, maar die landen, ”VS, Japan, China, de EU, Rusland, India”, huisvesten ook het merendeel van de wereldbevolking, ongeveer 3,5 miljard.

    • Dr. F.W. STEUTEL