De fatale, stille revolutie

De vakleraar moet terug in het onderwijs, waar managers nu opposanten als terroristen zien, aldus bijdragen in de bundel Van wie is het onderwijs? (Balans, € 17,50). ‘In de bundel opstellen Van wie is het onderwijs? leggen samenstellers, Pieter Hettema en Leo Lenssen, helder uit dat de verzelfstandiging en professionalisering van de school een „stille revolutie” is geweest die grotendeels langs leraren is heengegaan, en dat mag je schooldirecties en -besturen verwijten. Die hebben verzuimd uit te leggen welk proces gaande was, en zitten nu met de gebakken peren: een ontevreden, mokkend en rebellerend docentencorps. [...] Zeker voor leraren is Van wie is het onderwijs? een verhelderend boek, juist omdat de school waar zij (vaker dan hij) werkt, niet meer de school is van Theo Thijssen, of de school waarop zij zelf vroeger zat’, schrijft Kees Beekmans.