Centrale banken verhevigen offensief

Centrale banken zijn gisteren begonnen met hun speciale operaties om de interbancaire markt te voorzien van voldoende geld om probleemloos het einde van het jaar te doorstaan. De nieuwe maatregelen, die gericht zijn op langer durende beleningen aan de banken, werden vorige week woensdag aangekondigd. De Europese Centrale Bank (ECB) opende gisteren daarbovenop een leningenloket waar banken onbeperkt een beroep op kunnen doen.

De daarvoor gehanteerde rente ligt ver onder de marktrentes die banken elkaar op dit moment berekenen. De ingreep met onbeperkte liquiditeitssteun lijkt op de maatregelen die de ECB in augustus van dit jaar nam, toen geldgebrek in de onderlingen bankenmarkt acuut werd.

De Amerikaanse Federal Reserve begon gisteren met de veiling van de aangekondigde belening van 20 miljard dollar aan banken, voor een periode van 28 dagen.

Morgenmiddag maken de centrale banken bekend hoe deze liquiditeitssteun is verlopen. Donderdag volgt dan wederom een belening door de Fed voor een periode van 35 dagen.

De kredietcrisis heeft veroorzaakt dat banken door een gebrek aan onderling vertrouwen terughoudend zijn elkaar te lenen op de geldmarkt. Deze krapte wordt verwacht een hoogtepunt te bereiken naarmate het einde van het jaar nadert. Oorzaak van het gebrek aan vertrouwen is dat banken niet goed van elkaar weten welke complexe hypotheekeffecten zij bezitten en of zij verantwoordelijk zijn voor financiële steun aan speciale beleggingsvehikels die zij eerder op afstand hebben gezet. Vorige week voerden de centrale banken het offensief op, nadat de financiële markten teleurgesteld hadden gereageerd op een naar hun mening te kleine renteverlaging in de VS. Veel analisten verwachten dat pas in de loop van januari, als de gisteren gelanceerde speciale beleningen van de centrale banken aflopen, duidelijk zal worden of deze geholpen hebben, of dat er opnieuw extra geld nodig is.

Lees meer over de kredietcrisis op nrc.nl/kredietcrisis