Biodiesel uit algen heeft de toekomst

Shell en HR Biopetroleum bouwen een proeffabriek op Hawaï voor de productie van biodiesel uit algen. De bedrijven onderzoeken het gebruik van algen om CO2 en andere door industriële processen vrijgekomen broeikasgassen te ‘vangen’. Algen kunnen hun massa binnen één dag diverse malen vermenigvuldigen als ze maar genoeg zonlicht en CO2 krijgen.

Het omzetten van voedsel in brandstof is een raar idee – zowel op het eerste als op het tweede gezicht. Er is veel mest, inspanning, subsidiegeld en land voor nodig om niet zo heel veel energie te produceren. De gehele landmassa van de Verenigde Staten zou nauwelijks genoeg maïs opleveren om alle Amerikaanse auto’s van brandstof te voorzien. Uit de meeste onderzoeken blijkt dat ethanol (de brandstof uit maïs) minder schadelijke uitlaatgassen veroorzaakt dan benzine, maar dat voordeel weegt waarschijnlijk niet op tegen de hogere voedselprijzen die de ethanolproductie met zich meebrengt. Dit verklaart waarom de energiereus BP en een hele zwerm beginnende bedrijfjes onderzoeken hoe ze de groene drab in energie kunnen omzetten.

Algen mogen dan viezer zijn dan maïs, ze hebben wel een paar voordelen. Ze groeien veel sneller en vermenigvuldigen hun eigen gewicht meermalen per dag. Theoretisch kun je met één hectare algen veertig maal zoveel energie produceren als met één hectare maïs. En voor algen heb je geen dure landbouwgrond nodig – een brakke poel water in een zonnig gebied is al voldoende.

Ondanks al deze voordelen staat het groene goedje nog niet op het punt om de wereld over te nemen. Het kan lastig zijn om het te verbouwen. De gewassen kunnen worden geïnfecteerd met onbruikbare algensoorten. Algen en water zijn moeilijk te scheiden. En de deskundigen zijn het er (nog) niet over eens of het beter is kleine hoeveelheden algen in goedkope open vijvers te kweken of dat je het juist moet proberen met geconcentreerde hoeveelheden in dure, afgesloten gebieden. Het zou zelfs kunnen dat geen van beide methoden werkt.

Durfkapitalist en groene goeroe Vinod Khosla denkt bijvoorbeeld dat de economische exploitatie van algen op de korte termijn alleen maar verantwoord kan geschieden als je genetisch gemanipuleerde algenstammen in het midden van de oceaan kweekt – een politiek gezien onhaalbaar idee.

Maar algen hebben een voordeel dat de balans uiteindelijk gunstig kan laten doorslaan: ze hebben veel CO2 nodig om snel te kunnen groeien. Het beginnende bedrijf Greenfuel Technologies gebruikt bijvoorbeeld de uitstoot van elektriciteitscentrales om de productie van algen te bevorderen. Het bedrijf zegt dat dit de CO2-emissie van een op olie of kolen gestookte elektriciteitscentrale met 80 procent kan terugdringen.

Amerikaanse regeringsonderzoekers hebben gezegd dat algen misschien de goedkoopste manier zijn om de vervuiling door steenkool te verminderen. Dat zou een groot voordeel opleveren als de regering een CO2-tax oplegt. Het omzetten van voedsel in brandstof is niet erg zinvol, maar het omzetten van afval in energie wel.

Robert Cyran