Beatrix heeft wel degelijk veel oranjebloed

L. Lindenbergh stelt dat koningin Beatrix slechts over 0,02 procent bloed van Willem van Oranje beschikt (Brieven, 6 december).

Die stelling is onjuist. Als gevolg van de eeuwenlange vergaande inteelt binnen de hoge Europese adel stamt Beatrix niet alleen via Wilhelmina, Willem III, et cetera af van de genoemde kleindochter van de Zwijger, Albertina Agnes. Ook alle (zonder één uitzondering) echtgenoten en echtgenotes van haar voorouders uit het huis Nassau-Dietz, van Henriëtte van Anhalt-Dessau (gemalin van de Friese stadhouder Hendrik Casimir II) tot en met prins Hendrik van Mecklenburg, waren (soms langs meerdere wegen) elk voor zich nazaten van Willem van Oranje.

Pas de Lippe-Biesterfelds waren vermoedelijk van te secundaire rang, om in deze vorstelijke DNA-poel te hebben kunnen participeren.