Zíj zijn het die de stenen koppen

Na twee afgelaste duels hebben de KNVB en de politie geen goed woord meer voor elkaar over.

Was er al irritatie? ‘Laat hem maar eens meelopen’.

Op deze foto uit 2005 stappen voetbalsupporters uit de bus naast het stadion voor aanvang van de wedstrijd FC Utrecht-Ajax. Foto Bas Czerwinski 23-01-2005, UTRECHT. AJAX SUPPORTERS STAPPEN UIT DE BUSSEN OP DE PARKEERPLAATS NAAST HET STADION VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD TUSSEN AJAX EN FC UTRECHT. FOTO BAS CZERWINSKI Politie Czerwinski, Bas

Het begon met een discussie over een hoger loon die de politiebonden met de minister van Binnenlandse Zaken voerden.

Het mondde uit in ruzie, maar dan met de KNVB. De politie en de voetbalbond, die gewoonlijk samen optreden om voetbalwedstrijden ordelijk te laten verlopen, hadden dit weekeinde ineens geen goed woord meer voor elkaar over nadat twee topduels wegens aangekondigde politieacties waren afgelast.

Directeur betaald voetbal Henk Kesler van de KNVB had de agenten zaterdagmiddag „verwende kerels” genoemd, op een persconferentie. Hij adviseerde de minister hun er „geen cent extra” bij te geven. Toen de Raad van Hoofdcommissarissen en de politievakbonden lieten weten de uitspraken onacceptabel te vinden, zei de KNVB-directeur nog eens zijn woorden niet te willen terugnemen.

Op de website van een politievakbonden laten agenten weten wat zij van de KNVB-directeur vinden: ze begrijpen dat hij met zíjn salaris niets te klagen heeft, nee. En zijn zij, die verwende kerels, niet degenen die zijn voetbalwedstrijden in goede banen leiden? Laat hem maar eens meelopen, spreekkoren aanhoren, stenen koppen. Het is de KNVB, schrijft de voorzitter van een militaire vakbond, die er niet in slaagt „concrete maatregelen te treffen die voetbalvandalisme tegengaan”. Op internet waarschuwen supporters voor acties tegen de politie.

De voorzieningenrechter in Amsterdam had vrijdagavond bepaald dat de politievakbonden het afgelopen weekeinde werkonderbrekingen mochten organiseren, ondanks tegenwerpingen van onder meer de voetbalbond. Twee topduels moesten er worden gespeeld en volgens de KNVB was het onmogelijk de wedstrijden te verplaatsen naar een ander weekeinde of een ander stadion. Met name de thuisclubs zouden er financieel „en sportief” door worden benadeeld. De rechter vond het recht om collectieve acties te voeren zwaarder wegen.

Zaterdagochtend hebben de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, na overleg met hun korpsbeheerders en de minister, besloten de wedstrijden af te lasten. De openbare orde kon niet worden gegarandeerd.

De gedupeerde voetbalclubs en de KNVB lieten van zich horen. De clubs zouden bekijken of ze de schade van minstens 200.000 euro op de politievakbonden zouden kunnen verhalen. De KNVB waarschuwde dat als de politie met acties ook het komend weekeinde topduels met acties onmogelijk zou maken, de bond de hele competitie zou stilleggen.

De vakbonden wilden dat blijkbaar niet op hun geweten hebben. Wiep van der Pal, van politievakbond ACP zei gisteravond dat de politiebonden deze week acties zullen voeren „waar het publiek niet rouwig om zal zijn”. Die maken ze vanmiddag bekend.

De honderden politieagenten en ME’ers die waren opgeroepen de wedstrijden in Amsterdam en Rotterdam te begeleiden, kwamen zaterdagmiddag (Rotterdam) en zondagochtend (Amsterdam) bijeen om over de gebeurtenissen en verdere acties te praten. Ze waren boos over wat Kesler over hen had gezegd. „Ik zal hier niet herhalen wat er letterlijk is gezegd”. Waren er al irritaties tussen de voetbalclubs en de politie? „Niet dat ik weet. Ook bij de Raad van Hoofdcommissarissen begrijpen ze niet waar dit vandaan komt. Er moet haast wel iets zijn waardoor ze zo uithalen.”

Een KNVB-woordvoerder zegt dat de samenwerking tussen de bond en de politie „juist uitstekend” verloopt. „Sterker nog, wij krijgen van overheidswege juist vaak complimenten over hoe we rekening houden met knelpunten die van de overheid en van de politie afkomen”.

Hij zegt dat het om „vijfhonderd knelpunten” gaat, barrières die het nog moeilijker maken de competitie samen te stellen, die de flexibiliteit eruit halen. Hij somt op: „Andere evenementen in de stad. Vakantie van politie. Kruising van supportersgroepen.”

Dat nu juist een partij „waaraan wij alle mogelijke medewerking verlenen” de voetbalclubs en supporters op het laatste moment zo voor het blok zet, dát neemt de voetbalbond de politie kwalijk.

Lees ook ‘Keslers uitspraken zijn dom’ op Opinie, pagina 16