VS relativeren uitkomst van conferentie

Actievoerders van Greenpeace protesteren in ijsbeervermomming tegen de opwarming van de aarde op het strand van Denpasar op Bali waar de klimaattop plaatshad. Foto AFP Een Greenpeace-activist. Foto AFP A Green Peace activist wears a polar bear outfit during a protest against global warming at Kuta beach in Denpasar, 15 December 2007. Joy and relief, but also frustration and anger, erupted at the UN climate conference in Bali after the talks set a strategy aimed at reducing climate change from mortal peril to manageable problem.AFP PHOTO/ADEK BERRY AFP

Nog geen dag nadat op Bali een akkoord werd bereikt over onderhandelingen voor een nieuw klimaatverdrag, werd het resultaat door de Amerikaanse regering alweer gerelativeerd. In een officiële verklaring sprak het Witte Huis van een ‘tamelijk positief’ plan.

Maar in een uitleg wezen de VS op „serieuze zorgen” over de beperkte bijdrage van nieuwe economieën aan een oplossing van het klimaatprobleem.

„Het probleem van klimaatverandering kan niet worden opgelost door alleen van de geïndustrialiseerde landen een bijdrage te vragen aan het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen”, aldus de toelichting van het Witte Huis. China en India werden niet met name genoemd, maar de regeringswoordvoerder verwees impliciet naar deze twee landen toen hij zei dat ook „grote zich ontwikkelende economieën” hun bijdrage zullen moeten leveren.

In het akkoord dat vrijdagnacht op Bali werd gesloten, is geen sprake van dit soort verplichtingen voor ontwikkelingslanden. Er is slechts afgesproken dat er in die landen „meetbare, [...] controleerbare” emissiereducties zullen komen. Maar nadrukkelijk stellen de ontwikkelingslanden dat bestrijding van armoede – via economische groei – voor hen de grootste prioriteit heeft.

Het politieke klimaat en de publieke opinie in de VS zijn echter veranderd. De orkaan Katrina die New Orleans verwoestte, de bosbranden in Californië en de verkiezingswinst van de Democraten vorig jaar voor het Huis van Afgevaardigden, hebben de regering Bush in een isolement gedreven.

Linda Adams, minister van Milieu van de Republikeinse staat Californië, zei het op Bali onomwonden tegen afgevaardigden uit ontwikkelingslanden en Europa: „De meerderheid van de VS staat achter u, wij weten dat klimaatverandering ons allen raakt.” Eerder herinnerde ook Nobelprijswinnaar Al Gore zijn gehoor in de vergaderzaal van de klimaatconferentie eraan dat de VS „over een jaar anders zullen zijn”, dat met andere woorden dan een president zou zijn gekozen die meer de Europese lijn zou volgen. (AP, Reuters)