Rusland levert Iran splijtstof voor Bushehr

Rusland heeft gisteren de eerste zending splijtstof voor de Iraanse kerncentrale in Bushehr afgeleverd, zo is vanochtend in Moskou en Teheran bekendgemaakt. De kerncentrale, de eerste in Iran, is bijna afgebouwd.

De levering zal naar wordt aangenomen Amerikaanse protesten losmaken. De Verenigde Staten en andere landen die vrezen dat Iran een potentiële kernwapenmogendheid is, hadden er bij Moskou op aangedrongen de nucleaire brandstof niet te leveren. Volgens Russische functionarissen kan de centrale binnen zes maanden na de levering van de splijtstof , die in totaal twee maanden zal belopen, in bedrijf worden genomen. De centrale staat onder controle van het Internationaal Atoom Energie Agentschap.

De levering van de splijtstof komt twee weken na de bekendmaking van de 16 Amerikaanse inlichtingendiensten dat Iran weliswaar een kernwapenprogramma had, maar dat in 2003 heeft gestaakt. Direct na deze bekendmaking lieten Rusland en China al weten onder deze omstandigheden nog eens goed te moeten nadenken over een derde sanctieronde tegen Iran. De VN-Veiligheidsraad eiste anderhalf jaar geleden dat Iran zijn uraniumverrijkingsprogramma zou bevriezen bij wijze van waarborg dat het niet in het geheim atoomwapens ontwikkelt. Sindsdien heeft de raad tot tweemaal toe sancties afgekondigd omdat Iran doorgaat uranium te verrijken, met gering enthousiasme van Rusland en China.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanochtend weten van Iran schriftelijke garanties te hebben ontvangen dat de geleverde nucleaire brandstof voor geen enkel ander doel zal worden gebruikt dan het opwekken van stroom in de centrale. Het drong er nog eens bij Teheran op aan zijn eigen uraniumverrijkingsprogramma te bevriezen. Vandaag herhaalde een Iraanse regeringsfunctionaris nog eens dat Iran dat onder geen enkele omstandigheid zal doen.

De bouw van de kerncentrale heeft temidden van de internationale campagne tegen het Iraanse verrijkingsprogramma aanzienlijke vertraging opgelopen en ook de relaties tussen Rusland en Iran belast. (Reuters, AP, AFP)