Retour Den Haag-Brussel

„Het is echt niet zo dat wij in een hangmatje in Hawaïi liggen”, zegt Ineke van Gent van GroenLinks Foto AFP France, French Polynesia, Society archipelago, Leeward islands, Tahaa island, Le Tahaa hotel, hammock hemis.fr

Met pleister op de mond in parlement

Frans Timmermans, in het binnenland staatssecretaris, maar in het buitenland minister van Europese Zaken, houdt ervan te worden tegengesproken. Althans, dat laat hij bijna wekelijks weten via zijn weblog en ook tegen de Volkskrant zei hij afgelopen vrijdag „dankbaar” te zijn „voor elke vorm van discussie”.

Die discussie kan Timmermans mogelijk deze week verwachten als hij in de Tweede Kamer tijdens het jaarlijkse algemene debat over de Europese Unie niet alleen leden van de Tweede Kamer tegenover zich treft, maar ook Nederlandse afgevaardigden van het Europees Parlement. Een nouveauté die de Kamer enkele jaren geleden invoerde ineen poging de band tussen Brussel en Den Haag te versterken.

Echt gelukkig met deze gecombineerde vergadering was eigenlijk niemand. Want de Nederlandse volksvertegenwoordigers uit Brussel mochten volgens het reglement van de Kamer eenmalig hun zegje doen, om de rest van de vergadering hun mond te houden. „Waarom moet ik hier nu weer met mijn collega’s met een pleister op de mond de rest van de dag gaan zitten”, klaagde Camiel Eurlings, tegenwoordig minister van Verkeer en Waterstaat, twee jaar geleden als aanvoerder van de Nederlandse christen-democraten in het Europees Parlement.

Frans Timmermans, toen nog gewoon Tweede Kamerlid voor de PvdA, toonde begrip en diende een motie in waarin het presidium van de Kamer werd gevraagd of de collega’s uit Brussel niet wat meer zouden mogen doen dan alleen maar hun verhaaltje afsteken. Dat mag met ingang van deze week. Door wijziging van het reglement van orde mogen de ‘euro’s’ nu aan het debat meedoen. Dat wil zeggen: ze mogen nu net als hun Nederlandse collega’s interrumperen. Meestemmen of moties indienen mogen ze niet.

Dit alles gebeurt tot groot verdriet van de VVD. Deze partij was er indertijd al tegen om de leden van het Europees Parlement tot ’s lands vergaderzaal toe te laten. „Wij dienen de Nederlandse regering te controleren, de leden van het Europees Parlement de Europese Commissie. Het moet niet door elkaar gaan lopen”, zegt Willibrord van Beek van de Tweede Kamerfractie van de liberalen. Geheel in lijn met die eerdere stellingname stemde de VVD vorige week tegen de voorgestelde uitbreiding van de bevoegdheden.

Overigens waren vorige week niet alle Europarlementariërs op de hoogte van hun nieuwe rechten. „Is dat zo? Dan moest ik misschien toch maar naar Den Haag gaan”, aldus Joost Lagendijk van GroenLinks.

Graag wat minder vrij, vraagt Wilders

Na vrijdag is het tot half januari stil in de hallen van de Tweede Kamer. Vier weken beslaat het kerstreces. Dat mag wel een tandje minder, meent Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV). Wie alle recessen optelt, komt aan zo’n zestien weken. Wilders: „Dat mag je geen vakantie noemen. Maar het is vaak wel zo.”

Wilders’ opmerking wordt hem niet in dank afgenomen. „Een beetje goedkoop. Het is echt niet zo dat wij in een hangmatje in Hawaïi liggen”, zegt collega Ineke van Gent (GroenLinks). Dat Wilders de discussie over het verkorten van het reces aanwakkert, doet hij volgens Kamerlid Willibrord van Beek (VVD) „alleen maar omdat het goed valt bij het volk”. Fatma Koser Kaya (D66) herinnert zich haar laatste vakantiedag niet meer en vraagt zich af hoe de PVV het reces gebruikt. Wilders gaat naar Israël en heeft verder een overvolle agenda. Hij gaat zelfs een weekje Kerst vieren – locatie geheim. „Ik wil ook niet zeggen dat je geen vakantie mag vieren. Maar zoveel reces als nu vind ik ongepast. Wij werken hard, maar burgers in het land ook. En die hebben maar een paar weken.”

Bijdragen: Mark Kranenburg en Paul Vereijken