Rechters: wet zal jeugdzorg overbelasten

De jeugdzorg raakt verder verstopt als de 4.000 kinderen die nu jaarlijks zonder strafblad in een cel terechtkomen vanaf 1 januari worden overgeplaatst naar jeugdzorginstellingen.

Dit zeggen kinderrechters over de wetswijziging die voorschrijft dat probleemjongeren zonder veroordeling voortaan worden gescheiden van echte delinquenten. Morgen debatteert de Eerste Kamer over de wetswijziging.

Met jaarlijks ruim 8.000 kinderen achter de tralies is Nederland een van de meest restrictieve landen van Europa. Ongeveer de helft van deze kinderen is niet strafrechtelijk veroordeeld. Kinderrechters erkennen dat zij helemaal niet in de cel horen. Toch hopen ze dat de wetswijziging, „waartoe onder grote maatschappelijke druk is besloten”, wordt afgeblazen, aldus kinderrechter Jolande Calkoen, hun woordvoerder. Volgens Calkoen zou „de prioriteit van de hulpverleners niet moeten liggen bij het verplaatsen van probleemjongeren van gevangenissen naar zorginstanties. Alle aandacht zou moeten uitgaan naar doorstroming in de jeugdzorg.”

Een meerderheid van de Eerste Kamer steunt de wetswijziging, maar partijen plaatsen wel kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid. PvdA-senator Linthorst stelt dat jeugdzorg nu al kampt met een „capaciteitsprobleem”. Volgens haar leidt dit wetsvoorstel „tot verstopping”. Jongeren met minder zware problemen dreigen daardoor langer verstoken te blijven van hulp, vreest zij.

Eerste Kamerlid Kuiper van de fractie van CU/SGP is ook kritisch. „Kan men snel genoeg plek vrijmaken voor deze jongeren? En zijn daar goed opgeleide hulpverleners voor?” SP-senator Quik-Schuit vindt dat „het veld er nog helemaal niet klaar voor is”. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) meent dat hij voldoende plekken en geld vrijmaakt.

De directeur van de Bureaus Jeugdzorg in Zuid-Holland, Bart Groeneweg, zegt: „Ik maak mij zorgen over het gebrek aan plaatsen voor crisisopvang. Als er minder kinderen in gevangenissen komen, dan komt de opvang op de schouders van hulpverleners in de gewone jeugdzorg. Wij hebben al een beddentekort.”