Klimaattop Bali goede eerste stap

De klimaatconferentie op Bali die zaterdag afliep, kan een succes worden genoemd. De Verenigde Naties, inclusief de Verenigde Staten, hebben een akkoord bereikt over het verminderen van de uitstoot van CO2. Maar bindende doelstellingen of richtlijnen daartoe werden niet vastgelegd.

pagina 6 en 7, 17