kerstactie

Een fonds van lezers van NRC Handelsblad zamelt sinds 1928 jaarlijks rond Kerstmis geld in. Het geld, meestal zo’n honderdduizend euro, wordt besteed aan ‘stille armoede’: daklozen, drugsverslaafden, jeugdprostituees, vluchtelingen of gehandicapten. Voor het geld worden goederen aangeschaft, vrijwilligers gesteund of activiteiten gefinancierd. Het fonds wordt beheerd door een commissie van mensen die de wereld van zorg- en hulpverlening goed kennen. De uitgever en de hoofdredacteur van de krant zitten er ook in. Er worden geen kosten gemaakt. Het geld wordt altijd verdeeld door plaatselijke hulporganisaties. Elke instantie die zich met armoedebestrijding bezighoudt kan een subsidieaanvraag indienen. Lezers van nrc.next kunnen ook een bijdrage leveren aan het fonds, giften zijn welkom op bankrekening 36.56.92.034 ten name van ‘Fonds van NRC Handelsbladlezers’, Amsterdam.

Lees meer over het fonds op nrc.nl/lezersfonds