Internet Weblog van de dag

Weblog Geld. „U kunt verschillende fiscale redenen hebben nog snel voor de jaarwisseling een schenking aan een goed doel te doen”, schrijft Aertjan Grotenhuis in zijn financiële weblog. „De meest voor de hand liggende aanleiding is dat u daardoor makkelijker boven de drempel voor de giftenaftrek uitkomt. Maar u kunt ook zeker stellen dat uw goede doel voor de aftrek kwalificeert. Na 1 januari moeten alle goede doelen (behalve sommige kerken) een uitdrukkelijke individuele erkenning als ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi) hebben voordat u of de instelling fiscale voordelen kunnen genieten.

Welke instellingen zo’n erkenning hebben, is nog niet precies bekend. Alleen met enkele kerken heeft de staatssecretaris van Financiën al een (geheime) afspraak gemaakt. Aan zowel de erkenningseisen van het goede doel als de drempels voor de giftenaftrek (een procent van uw inkomen maar minstens 60 euro) kunt u ontkomen. U moet dan gedurende ten minste vijf jaar een vast bedrag bij notariële akte schenken. De belastingwet opent dan een drempelloze aftrekmogelijkheid als u schenkt aan een of meer vaste goede doelen of zelfs aan gewone verenigingen met meer dan 25 leden. Dat kan een sportvereniging zijn, een koor of een hobbyclub.” De notaris weet er alles van, vervolgt Grotenhuis. Lees verder op:

http://weblogs.nrc.nl/weblog/geld/2007/12/15/