Grondige evaluaties missie Afghanistan

De Verenigde Staten en de NAVO nemen alle aspecten van de missie in Afghanistan nog eens grondig onder de loep. In drie verschillende evaluaties kijken Washington en het Atlantisch bondgenootschap kritisch naar hun militaire aanpak, de politieke en economische benadering van het land, de drugsbestrijding en de manier waarop de internationale inspanningen beter gecoördineerd worden.

Dat schreef The New York Times gisteren. Volgens deze en andere Amerikaanse kranten groeit in Washington de bezorgdheid dat het de verkeerde kant op gaat met de oorlog in Afghanistan. De Talibaan blijken sterker dan gedacht, de Afghaanse regering is zwak, corruptie en drugshandel bloeien.

De regering-Bush wil daarom onder meer een internationale coördinator aanstellen, wel aangeduid als „supergezant”. Deze zou ervoor moeten zorgen dat de militaire en civiele activiteiten van de internationale gemeenschap (onder meer NAVO, Verenigde Naties, Europese Unie, Verenigde Staten) beter op elkaar aansluiten.

Voor deze rol wordt wel de Britse oud-politicus Paddy Ashdown genoemd, die eerder een dergelijke rol vervulde in Bosnië. Een complicerende factor is de vraag wat de benoeming van zo’n coördinator betekent voor de autonomie van de afzonderlijke organisaties. Bovendien zou president Karzai beducht zijn dat een machtige internationale figuur afbreuk doet aan zijn toch al zwakke positie.

De Amerikaanse strijdkrachten voeren een van de drie evaluaties uit waarvan sprake is in The New York Times. Ze kijken onder meer naar de militaire strategie en naar de effectiviteit van de jacht op leiders van de Talibaan en Al-Qaeda.

Daarnaast coördineert de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Nicholas Burns een evaluatie van de voortgang op diplomatiek en economisch terrein en bij het winnen van de steun van de lokale bevolking.

Binnen de NAVO ten slotte wordt aan een evaluatie van de langetermijnstrategie gewerkt. Hiervoor zou een nieuw, geïntegreerd plan gepresenteerd moeten worden bij de NAVO-top die in april in Boekarest wordt gehouden.