Citi-topman staat voor lastige keuzes

Het heeft Vikram Pandit slechts twee dagen gekost om zich te ontdoen van het oude regime bij Citibank. Hij heeft ermee ingestemd om voor 49 miljard dollar (34,2 miljard euro) aan bezittingen, die momenteel zijn ondergebracht in zeven door Citi gesteunde speciale beleggingsvehikels (SIV’s), op de balans van de Amerikaanse bank te zetten. Daarmee is Citibank teruggekomen van haar besluit om de SIV’s buiten de boeken te houden.

Door dat te doen heeft Pandit in feite het door het Amerikaanse ministerie van Financiën voorgestelde reddingsfonds voor SIV’s overbodig gemaakt. Citi zegt het fonds te zullen blijven steunen, maar het wordt steeds lastiger in te zien hoe dat project kan overleven.

Toch zal Pandit weinig krediet oogsten met zijn stoutmoedige stappen. Hij werd er min of meer toe gedwongen door de Europese banken die hun SIV’s al op hun balans hadden gezet en door de kredietbeoordelaars, die hadden gedreigd de waardering van Citi’s SIV’s omlaag te brengen. Dat had kunnen leiden tot een schadelijke uitverkoop van bezittingen. Het besluit stelt Pandit wel voor nieuwe uitdagingen, nu hij worstelt met een balans die steeds verder onder druk komt te staan.

Pandit beschikt echter nog steeds over enige manoeuvreerruimte. Citi kan proberen te blijven doorgaan met het afstoten van bezittingen van de SIV’s, die kortetermijnschuld verkopen om te kunnen beleggen in hypotheekobligaties met een lange looptijd. De bank heeft de omvang van de SIV’s al gereduceerd, van 100 miljard dollar eerder dit jaar en 87 miljard dollar in augustus. Op dit moment denkt Citi dat de SIV-bezittingen haar Tier 1 capital ratio (een maatstaf voor de financiële gezondheid van banken) met slechts 16 basispunten zullen doen dalen. In het derde kwartaal bedroeg die capital ratio 7,3 procent en een jaar geleden nog 8,6 procent. Ook het nieuwe peil ligt nog ruim boven het niveau van 6 procent dat als grenswaarde wordt gezien, maar Citi wil het graag weer boven de 7,5 procent hebben. De bank denkt komend jaar zomer op dat niveau terug te kunnen zijn.

Er liggen niettemin moeilijker keuzes in het verschiet. Kredietbeoordelaar Moody’s was er vrijdag als de kippen bij om de waardering van Citi een klein beetje naar beneden bij te stellen, op basis van de zorgen over de ‘capital ratio.’ De bank heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van de crisis op de Amerikaanse markt voor risicovolle (‘subprime’) hypotheken, en staat nog meer stevige afschrijvingen te wachten. Citi heeft de hoed al eens laten rondgaan om haar balans te schragen en heeft vorige maand een belang van 7,5 miljard dollar aan Abu Dhabi verkocht. Het zou kunnen dat de bank daar weer toe gedwongen wordt. Daarnaast zou ook het dividend wel eens gekortwiekt kunnen worden. Dat zou een zware klap zijn voor veel beleggers die Citi trouw zijn gebleven om het rendement van 7 procent. Nu de aandelenkoers van de bank dit jaar al met 44 procent is gekelderd, is dat een besluit dat Pandit liever zal vermijden.

Jeffrey Goldfarb