Wijzig wet zodat de SGP geen subsidie krijgt

Dat de SGP vrouwen uitsluit van politieke functies mag volgens de Raad van State geen reden zijn de SGP subsidie te onthouden. Nederland zou op zijn kop staan als een dergelijk oordeel was geveld ten gunste van een politieke partij die homo`s of negers van politieke functies zou uitsluiten. Kennelijk staan vrouwen in (nog) lager aanzien. Overigens zijn zij binnen de SGP wel goed genoeg om de partij met hun stemmen in gemeenteraad, provinciale staten en Tweede Kamer aan de nodige zetels te helpen. Nu de Raad van State de discriminatie van vrouwen heeft geaccordeerd, is thans de hoop gevestigd op het Haagse gerechtshof, al is het de vraag of dit het oordeel van de Raad zal durven te trotseren. De beste optie blijft een wetswijziging die de SGP van subsidieverkrijging uitsluit. Het wachten is op een initiatief van de andere partijen in de Tweede Kamer om dat te bewerkstelligen.