‘Wallen over tien jaar heel anders’

Bordeelverbod of niet, prostituees worden nog steeds uitgebuit. Job Cohen ziet nog veel mis gaan op de Wallen. „We willen de ranzigheid terugdringen.”

Foto NRC Handelsblad, Vincent Mentzel Job Cohen,Burgemeester van Amsterdam. foto VINCENT MENTZEL/NRCH===F/C==Amsterdam, 4 mei 2007 Mentzel, Vincent

Het moest een gewone bedrijfstak worden, ontdaan van criminaliteit en vrouwenhandel. En de positie van prostituees zou beter worden. Maar zeven jaar na de afschaffing van het bordeelverbod constateert de Amsterdamse burgemeester Job Cohen dat het niet gewerkt heeft. En dus moet het weer anders.

Uit alle onderzoeken blijkt dat er een hoop mis is, zegt Cohen. „Het is een branche waarin op een verkeerde manier heel veel geld valt te verdienen. En door de globalisering is het veel makkelijker om vrouwen overal vandaan te halen.” De positie van de vrouwen is er de afgelopen jaren volgens hem niet beter op geworden. Daarom wil de gemeente Amsterdam nieuwe regels om de uitbuiting van vrouwen te bestrijden. Zoals gebiedsverboden voor loverboys en verhoging van de minimumleeftijd van prostituees naar 21 jaar.

De plannen staan in de nota Oud beroep, nieuw beleid, die de gemeente Amsterdam samen met plannen voor de herinrichting van het Wallengebied presenteert.

U wilt een verbod op het pooierschap. Is dat de oplossing om gedwongen prostitutie tegen te gaan?

„Het is nu niet verboden voor een souteneur om financieel voordeel te halen uit een relatie met een prostituee, zonder een tegenprestatie. Verboden is het pas als zij gedwongen wordt, maar dat is heel moeilijk aan te tonen, zoals bij loverboys. Met een verbod op het souteneurschap voorkom je dat probleem. Ook zouden loverboys dan een gebiedsverbod moeten krijgen, zodat ze niet kunnen rondhangen bij raambordelen.”

Dan blijven alleen zelfstandige prostituees over?

„Nee, souteneurs mogen wel blijven werken, maar dan moeten ze ook daadwerkelijk iets betekenen voor de vrouw. Een tegenprestatie leveren, bijvoorbeeld bescherming. Maar daar moet hij dan wel een vergunning voor aanvragen, voor de exploitatie van een seksbedrijf of een beveiligingsvergunning of een vergunning voor het hebben van een escortbedrijf. Nu kan iedereen nog een escortbedrijf beginnen, zonder vergunning. Dat moet veranderen.”

U vindt ook dat de leeftijdsgrens om dit beroep uit te oefenen omhoog moet. Waarom?

„Het is een kwetsbaar en ingrijpend beroep. En dan is achttien jaar wel erg jong. Daarom kun je beter een leeftijdsgrens van 21 jaar instellen.”

In de nota staat dat veel pooiers bij gedwongen prostitutie een islamitische achtergrond hebben. U wilt imams inschakelen?

„Het gaat er niet om dat alleen de imam er iets van zegt, maar dat er binnen de gemeenschap over gesproken wordt. Prostitutie is binnen de islam iets wat heel veel weerstand oproept. Dan moet je met behulp van islamitische organisaties uitdragen dat het hun eigen gelovigen, hun jongeren zijn die zich daar mee bezighouden. Dat weten ze vaak helemaal niet. En die loverboys willen juist niet dat bekend wordt wat zij doen.”

Eerder dit jaar heeft de gemeente met een woningcorporatie tientallen prostitutiepanden op de Wallen opgekocht van seksondernemer Charles Geerts. Moeten de Wallen prostitutievrij worden?

„Nee, dat is niet ons doel. We willen de ranzigheid terugdringen en de Wallen ordelijker maken. We zijn vorig jaar begonnen om seksondernemers en horeca-exploitanten te screenen met de wet Bibob. [Met die wet kunnen vergunningen worden geweigerd als er het vermoeden is dat een ondernemer die gebruikt voor criminele activiteiten, red.] Veel ondernemers wachten nog op de uitkomst. Onlangs is de vergunning van Yab Yum geweigerd en er komt nog wel meer. Volgend jaar moeten alle ondernemers op de Wallen gescreend zijn.”

Maar wethouder Lodewijk Asscher (PvdA, Economische Zaken) zei eerder dat er wat hem betreft geen ondergrens is aan het aantal bordelen op de Wallen.

„We hebben geen ondergrens. Ondernemers die niet door de Bibob komen, krijgen geen vergunning. Ik kan nu niet inschatten hoeveel dat er zullen zijn. Dat de Wallen er over tien jaar heel anders uit zullen zien, is duidelijk.”