Vaker automatisch vergunning

Den Haag, 15 dec. Burgers en bedrijven moeten vaker automatisch vergunningen krijgen wanneer de overheid niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. Het kabinet heeft gisteren in de ministerraad met dit zogenoemde lex silencio positivo-principe van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) ingestemd. De Raad van State heeft het kabinet echter afgeraden vergunningen automatisch toe te kennen, omdat het risico bestaat dat publieke belangen in het geding komen. Het kabinet erkent de risico`s, maar vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven binnen de gestelde termijn een reactie op hun aanvraag krijgen.