Vadertje staat weet precies waar iedereen zich bevindt

NRC Handelsblad van 8 december meldt in `Data van auto`s niet naar overheid` dat de heer Van Woerkom, hoofddirecteur ANWB, voorstelt de plaats- en tijdgegevens die voortvloeien uit de voorziene kilometerheffing buiten handen van de overheid te houden.

Het voorstel geeft blijk van een overmaat aan naïviteit. Enige tijd geleden deden onze telecommunicatie- en internetproviders precies wat Van Woerkom voorstelt: ze bewaarden verkeersgegevens voor zover en zolang ze voor het innen van de rekening nodig waren. Daar heeft de overheid iets aan gedaan: ter wille van `opsporing en terrorismebestrijding` moeten die gegevens, en andere die niets met de rekening te maken hebben, nu veel langer bewaard blijven.

Zo staan ook de plaats/tijdgegevens van iedereen die met een mobiele telefoon rondloopt de overheid ter beschikking. De invoering van een OV-chipkaart zal een schat aan gegevens opleveren waaruit blijkt wie wanneer waar reisde. Ook die gegevens kunnen door de overheid worden opgevraagd.

En nu denkt Van Woerkom dat diezelfde overheid zal toestaan dat de stroom van gegevens die uit de kilometerheffing ontspruit aan haar speurdersneus voorbij zal gaan? Zelfs als de gegevens terechtkomen bij een of meer bedrijven (telecommunicatiebedrijven zoals Van Woerkom voorstelt) zijn ze onder de huidige wet opvraagbaar door de overheid. Zo zal, hoe dan ook, een situatie ontstaan waarbij vadertje staat precies weet waar iedereen zich bevindt. De ervaringen tot nu toe geven geen aanleiding te veronderstellen dat dit tot verzet zal leiden.