Recordbedrag voor hulp arme landen

Berlijn, 15 dec. Donorlanden hebben overeenstemming bereikt over hun bijdragen aan de Wereldbank voor hulp aan de armste landen. In Berlijn zegden zij het recordbedrag toe van 25,1 miljard dollar. Pagina 23