Rechters: toets bij verschil in vonnis

DEN HAAG, 15 dec. - Twee rechtbanken en een gerechtshof gaan bij wijze van proef onderzoeken hoe het komt dat ze in eenzelfde zaak tot een verschillend oordeel kunnen komen.

Bert van Delden, scheidend voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt in een vraaggesprek met deze krant dat een interne ‘Reflectiecommissie incidenten’ wordt opgericht. Begin volgend jaar start een proefproject bij de rechtbanken in Zutphen en Arnhem en het Gerechtshof Arnhem. Bij incidenten wordt gedacht aan zaken waarin de rechtbank een hoge straf uitdeelt, terwijl in hoger beroep vrijspraak volgt.

Het idee voor deze aanpak kwam op naar aanleiding van de rechterlijke dwaling in de Schiedammer parkmoord. Toen deden de rechtbank Rotterdam en het Gerechtshof Den Haag een intern onderzoek naar gemaakte fouten. Van Delden suggereerde daar een structureel vervolg aan te geven. Als voorbeeld nam hij de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg in ziekenhuizen.

Of het resultaat van intern onderzoek publiek wordt gemaakt, is nog niet besloten. Van Delden denkt dat de uitkomsten intern en vertrouwelijk moeten blijven. Er wordt bekeken ‘hoe het resultaat aan de samenleving kan worden gepresenteerd’. Over de deelname van buitenstaanders aan de onderzoeken is nog geen beslissing genomen. Het melden van incidenten is vooral voor rechters zelf bedoeld.

Het Hof Arnhem en de beide rechtbanken gaan in het kader van project ook op vaste basis vernietigingen en cassaties van de eigen uitspraken evalueren. Nu gebeurt dat binnen het eigen gerecht zelden en met elkaar vrijwel nooit. Van Delden: „Ik zou het wel mooi vinden als dissenting opinions duidelijk worden. Zeker op het hoogste niveau.”

Zaterdag &cetera: pagina 12