Nederlands verkwanseld?

In zijn column van 24 november schrijft Leo Prick over een bijeenkomst van de Landelijke Vereniging Van Neerlandici waar hij de neerlandici verweet dat ze hun vak hadden verkwanseld. De reactie van het publiek was daarop niet, zoals Prick schreef, dat hun voorgangers dat hadden gedaan. Het zijn echt niet de neerlandici geweest die taalbeheersingslessen in plaats van letterkunde en taalkunde hebben nagestreefd. Dat plan kwam van de overheid, van een commissie, of van een onderzoeksinstituut. De huidige eindtermen steunen niet op een draagvlak van docenten Nederlands. Al twintig jaar probeert de LVVN veranderingen in het onderwijs te bewerkstellingen (naast andere doelstellingen).

Meer brieven op pagina 38