Nederland vermijdingsland

In het debat over immigratie en integratie naar aanleiding van Paul Scheffers boek Het land van aankomst vandaag aandacht voor het thema Nederland vermijdingsland. Volgens Ian Buruma moet je niet te snel alles vermijding noemen. Godfried Engbersen vindt dat te weinig wordt gekeken naar concrete economische problemen.

Startpunt voor de discussie is dit citaat van Scheffer: „Door de komst van migranten is een bepaald idee over de tolerantie verongelukt. Dat helpt ons verder, want het is goed om te weten dat er iets op het spel staat. Verdraagzaamheid wordt niet onderhouden door een overheid die vooral conflicten uit de weg wil gaan. Ook de nieuwkomers kunnen hun positie niet markeren in een samenleving die meer toegeeft dan teruggeeft. Zo betaalt iedereen de prijs van de vermijding. Tolerantie vraagt om een open samenleving waar de meningen vrijelijk kunnen botsen en waar tegelijk eenieder beseft dat de maatschappelijke vrede vraagt om een zorgvuldige naleving van de wetten. En om zelfbeheersing, die niet mag worden verward met vrees.”

Lees eerdere artikelen in dit debat via nrc.nl/opinie/scheffer