Naar de commissie

In het artikel `Naar de commissie` van Marlies Hagers staat een aantal uitspraken die een aardig licht werpen op het oordeel van de aanhangers van het nieuwe leren” over het traditionele onderwijs” (W&O 24 november).

Het volgende is een illustratie:

Professor Simons geeft op de vraag waarom die vernieuwing ( het nieuwe leren) nodig was onder meer het volgende antwoord: Het is belangrijker dat [...] je snapt waar je het over hebt [...] en dat je het geleerde op het juiste moment in de juiste situatie weet te gebruiken.” Daar gaat het om en daar ging het al jaren om in het onderwijs. En zo heb ik mijn leerlingen geleerd wiskundige en natuurkundige kennis te gebruiken en problemen adequaat op te lossen.

Mijn instemming sloeg om in verbazing bij het lezen van het vervolg van zijn uitspraak: Daarvoor zijn vaardigheden nodig die in het onderwijs nog geen plek hadden: samenwerken, zelfstandig werken en leren, en problemen oplossen.”

Het kan zijn dat dit geldt voor het onderwijs dat de heer Simons zelf gevolgd en misschien ook gegeven heeft. Het is zeker niet van toepassing op het onderwijs in wiskunde en natuurkunde dat ik eertijds op de HBS volgde en vanaf 1974 zelf geef.

Van een hoogleraar-directeur van een universitair lerarenopleidingsinstituut die met een sterk gekleurde bril naar het traditionele onderwijs” lijkt te kijken kunnen we nog veel verwachten. Maar ik vrees weinig goeds.