‘Minder vechten in Uruzgan’

Het kabinet gaat ervan uit dat de Nederlandse activiteiten in Uruzgan zich na 1 augustus 2008 meer zullen kunnen richten op opbouw van de provincie. Tegelijkertijd zullen de vechtaspecten dan afnemen. Dit staat in schriftelijke antwoorden aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op het debat dat volgende week wordt gevoerd over de voorgenomen verlenging van de militaire missie.

‘Afghanisering’ zal in de nieuwe missie van Nederland in Uruzgan centraal staan. Dit betekent extra aandacht voor training en begeleiding van Afghaanse militairen en politieagenten. „Onze inspanning en van de internationale gemeenschap wordt daarmee gaandeweg civieler’’, aldus de ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA), Van Middelkoop (Defensie, Christenunie) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) in antwoord op de ruim 500 vragen.

Mocht de situatie in de provincie zich sneller gunstiger voordoen dan verwacht, dan zal „uiteraard bezien” worden of de voorgenomen accentveranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd schrijven ze verder.

Fractievoorzitter Wilders van de PVV heeft NAVO-topman De Hoop Scheffer er gisteren van beschuldigd belangrijke passages uit een gespreksverslag tussen hem en een Kamerdelegatie te hebben geschrapt.Volgens Wilders had hij erkend dat de NAVO nooit uit zichzelf naar opvolgers voor Nederland is gaan zoeken.