Klimaattop van Bali dicht bij een compromis

Honderden jongeren uit vele landen onderstrepen met groen geverfde vingers het belang van een akkoord op de conferentie van Bali. Foto Reuters Hundreds of youth from many countries show their fingers painted in green to support of the Climate Change conference in Nusa Dua, Bali December 14, 2007. REUTERS/Yusuf Ahmed Tawil (INDONESIA) REUTERS

De klimaattop op Bali stond afgelopen nacht (Nederlandse tijd) op het punt om een akkoord te bereiken over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De Amerikaanse onderhandelaar Harlan Watson had het gisteravond over een „compromis waarmee we kunnen leven”. De Duitse minister van Milieu, Sigmar Gabriel, sprak van „een compromis dat goed is voor iedereen”. Vertegenwoordigers van China en India tekenden echter nog bezwaar aan tegen de precieze formulering van de door conferentievoorzitter Indonesië opgestelde compromistekst.

De tekst werd vanochtend aan de plenaire zitting van de bijna 200 deelnemende landen voorgelegd. Later zou VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon het resultaat van Bali bekendmaken.

Dagenlang was het op Bali vooral een strijd tussen de Europese Unie en een reeks ontwikkelingslanden enerzijds, en de Verenigde Staten plus Canada en Japan anderzijds. De VS weigerden een concreet doel voor vermindering van broeikasgasemissies door industrielanden te accepteren. De EU eiste een doelstelling van 25 tot 40 procent vermindering van uitstoot in 2020.

Bezwaar van de Amerikanen blijft dat op deze manier landen als China en India buiten schot blijven, terwijl zij spoedig de grootste vervuilers zullen zijn. Argument van Europa is dat de rijke landen zich de reductie financieel het best kunnen veroorloven en dat zij bovendien de veroorzakers zijn van alle kooldioxide die tot nu toe voor de problemen zorgt.

Het compromis van vannacht zou de doelstelling van 25 tot 40 procent verplaatsen naar een voetnoot in het voorwoord van het akkoord.

Daarentegen blijft een vermindering van 50 procent voor het jaar 2050 in de tekst staan. Conferentiesecretaris Yvo de Boer toonde zich hierover tevreden: „Een reductie in het jaar 2020 blijft dan toch een onvermijdelijke tussenstop in die route naar 2050.”

Het ontwerp-akkoord behelst voorts de verplichting voor ontwikkelingslanden actie te ondernemen. Op zichzelf is dit vrijblijvend, maar het gaat dan ook niet om een definitief verdrag maar om een raamwerk teneinde over twee jaar tot een verdrag te komen. Zo’n nieuw verdrag moet het aflopende Kyoto-verdrag vervangen en alle landen ter wereld binden. In het Kyoto-verdrag ontbreken cruciale partijen als de VS, China en India.

De komende twee jaar moeten alle deelnemers aan concrete verplichtingen aangaande de Bali-afspraken worden gebonden.

Op Bali werd ook overeenstemming bereikt over het tegenhouden van de ontbossing. Er komt een fonds van zogeheten carbon credits, de handel in emissierechten, waarvan landen met veel bos, zoals Brazilië en Indonesië profiteren.

    • Ben Knapen