Illegale arbeid in tuinbouw daalt

DEN HAAG, 15 dec. De illegale arbeid in de land- en tuinbouw is aan het afnemen. In 2006 stuitte de Arbeidsinspectie bij 13 procent van de gecontroleerde bedrijven op illegaal personeel. Een jaar eerder lag dat nog op 17,5 procent. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken gisteren meegedeeld. Van de werknemers zonder de juiste papieren, verbleef bijna eenvijfde ook nog eens illegaal in Nederland. Veruit de meesten illegale arbeiders waren Polen; die hebben sinds mei geen werkvergunning meer nodig. De inspectie schrijft de daling onder meer toe aan de inspanningen van land- en tuinbouwkoepel LTO om illegale arbeid tegen te gaan.