Debat over Poolse arbeiders in Nederland

Debat over Poolse arbeiders in Nederland Wilnis 15 februari 2006 Poolse winkel "Lowiczanka". Foto: Walter Herfst Herfst, Walter

De problemen in de grote steden ontken ik niet. Maar het is slechts op een paar plaatsen, in sommige steden. Het zijn geen algemene problemen. Ik heb de steden gevraagd hun problemen te inventariseren en dan zullen we zien wie wat moet oplossen.

Minister Donner (Sociale Zaken) over het 'Polen-probleem' tijdens de begrotingsbehandeling, 12 december

Zonder hen minder groei.

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes in NRC Handelsblad, 12 december

[...] onze uitkeringsinstanties kunnen veel meer doen om mensen aan het werk te zetten en veel meer korten op uitkeringen als mensen aangeboden werk weigeren en er Polen moeten worden aangenomen.

Marco Pastors, raadslid Leefbaar Rotterdam in de Volkskrant, 12 december

Afgelopen jaren hebben we met negen gemeenten gesprekken gevoerd over flex-accommodatie. We willen grond kopen en asielzoekerswoningen bouwen voor vijfhonderd Polen. De gemeenten zeiden allemaal: geen Polen in mijn achtertuin. En nu zitten ze met de problemen van illegale huisvesting.

Roel van Heugten, directeur van uitzendbureau Metaalflex in de Volkskrant, 13 december

Het is belangrijk dat Nederland op toegankelijke wijze praktische informatie over het werken en leven in Nederland in het Pools verschaft. Urgent is dat de Nederlandse politiek de misstanden in het uitzendwerk aanpakt.

Malgorzata Bos-Karszewska, hoofdredacteur van de website www.polonia.nl in Trouw, 13 december

Er zijn Polen die echt met handen en voeten zijn gebonden aan malafide uitzendbureaus. Die zorgen voor werk, verzekeringen, huisvesting. En vragen daar héél veel geld voor.