Burger gevraagd te reageren op wet voor deze af is

Den Haag, 15 dec. Burgers, bedrijven en andere belanghebbenden moeten in een vroeg stadium hun oordeel kunnen geven over nieuwe wetsvoorstellen van de overheid. De ministeries zullen als proef wetsvoorstellen openbaar maken als ze nog in ontwikkeling zijn, en het mogelijk maken via internet op deze voorstellen te reageren. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met dit voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA). De minister hoopt dat deze maatregel zal leiden tot een grotere acceptatie van wet- en regelgeving door de maatschappij. De regering legt wetgeving nu al voor aan verschillende adviesraden.