Beperken apothekerswinst wel of geen goede actie? 2

Het protest van de Apothekersorganisatie KNMP tegen de bemoeizucht van verzekeraars komt, naar mijn idee, twee jaar te laat. Het onzalige idee van de toenmalige minister om verzekeraars alle touwtjes in handen te geven heeft mij verbaasd maar actie hiertegen is tot op heden uitgebleven.

Hoe naïef kun je zijn, als bewindsman. Een organisatie die primair winst wil maken, kan niet de kwaliteit van zorg bewaken, het belang van patiënten behartigen en ook nog de `marktwerking` invoeren. De verzekeraars zitten met verschillende petten op, ofwel een Januskop met drie gezichten. Meneer Wiegel wist feilloos de juiste, met krokodillentranen, voor te draaien om zijn `verontwaardiging` kenbaar te maken over de vermeende kruideniersmentaliteit van de apothekers.

Ik hoop dat dit protest de aanzet is tot een algehele revolte tegen dit systeem. Misschien moeten we met z`n allen weer nota`s gaan versturen en de contracten met zorgverzekeraars gewoon vergeten.