Beperken apothekerswinst wel of geen goede actie?

De ziektekostenverzekeraars gaan zich bemoeien met de geneesmiddelenkeuze van de arts (NRC Handelsblad, 10 december). De apothekersorganisatie KNMP verzet zich hiertegen en kondigt acties aan. Misschien weet de consument niet dat apothekers al tientallen jaren grote commerciële belangen hebben bij het afleveren van geneesmiddelen. De winst op geneesmiddelen voor de apotheker wordt bepaald door het verschil tussen inkoopprijs en de vergoeding die hij van de verzekeraar ontvangt. Reeds 20 jaar wordt in het parlement aangedrongen op het beperken van deze winst (die bovenop het reguliere inkomen van apotheker komt), maar in de praktijk lukt het niet zo goed. De schatting van de omvang van deze kortingen in 2003 was 600 miljoen euro. Dit betekent een extra inkomen van 50.000 euro per apotheek, een aardig zakcentje zou ik zeggen. Hieruit blijkt duidelijk de markt- en politieke macht van deze beroepsgroep. De ziektekostenverzekeraars zijn dus op de juiste weg om iets te doen aan de hoge uitgaven (en de groei daarvan) voor geneesmiddelen. Uiteindelijk betaalt de patiënt dit via zijn premie.