Ben Bot 3

Met het mes op de keel moest Bot de uitspraak terugnemen dat de inval in Irak zijns inziens onjuist was, zo laat hij weten in Zetcetera van 8 december. Maar er is toch altijd de optie om ontslag te nemen en aldus te blijven staan voor je principes?

Bot, een alom gewaardeerd en aimabel persoon, laat zich kennen als een ijdeltuit zonder weerga. Onthullend, maar vooral verdrietig stemmend omdat we het moeten doen met politici die nergens meer voor staan. Het behoud van hun hoge politieke ambt is het enige dat telt.