Ben Bot 2

Oud-minister Bot veroorzaakte veel ophef met zijn opmerkingen in Zaterdag &cetera van 8 december over de inval in Irak. Daardoor bleven zijn opvattingen over het Amerikaanse raketschild en de dreiging van Iran onderbelicht. Dat raketschild noemt hij ‘onverstandig’ en de dreiging van Iraanse raketten ‘ongeloofwaardig.’ Volgens ons heeft Bot gelijk wanneer hij stelt dat het raketschild niet gericht is tegen Iran maar tegen Rusland. De Russen begrijpen dat maar al te goed.

Dat Nederland zonder discussie binnen de NAVO heeft ingestemd met de bouw van dit schild is onbegrijpelijk. De gevolgen zijn duidelijk. De Koude Oorlog leeft weer op en de wapenwedloop tussen Oost en West komt in een nieuwe fase. Het raketschild is defensief bedoeld maar biedt tevens ruimte voor beschermde offensieve acties met lange-afstandsraketten. Het schild zal de komende jaren vele miljarden gaan kosten en Europese landen gaan daar aan meebetalen. Europa raakt op dit moment via deelname van Polen, Tsjechië en Engeland betrokken zonder dat daar in de Europese Unie ook maar ooit iets over is besloten. Ook Nederland zet stappen in die richting door mee te werken aan het testen en integreren van verschillende raketsystemen. Verder nemen Nederlandse bedrijven deel in een consortium dat studeert op de invoering van het raketschild en wil de Nederlandse marine in 2014 gereed zijn voor de inzet van fregatten ten dienste van het raketschild. Er moet volledige openheid komen over de invoering van het raketschild. Dan komt er vanzelf discussie over dit onverstandige en zelfs gevaarlijke plan.

    • Harry van Bommel
    • Krista van Velzen
    • Kamerleden Sp