‘Zeven minuten spreken in Kamer, daarna mooi zitten’

„Gepast trots” is oud-Kamerlid Niesco Dubbelboer (PvdA) op wat zich gisteren in de Kamer voltrok: een stevige discussie tussen politici over de veehouderij, naar aanleiding van het burgerinitiatief Stop Fout Vlees.

Begin 2006 stemde de Tweede Kamer in met een aangepaste versie van Dubbelboers plan voor het burgerinitiatief. Wie meer dan 40.000 handtekeningen voor een nauw omschreven, gemotiveerd voorstel verzamelt, kan zijn onderwerp in Den Haag op de agenda krijgen. Stop Fout Vlees, een initiatief van Milieudefensie, was het eerste plan waarbij dit ook echt lukte. In juni 2006 strandde een burgerinitiatief voor rookvrije horeca van Clean Air Nederland; er waren ruim voldoende handtekeningen verzameld, maar het onderwerp was in de twee jaar daarvoor al in de Tweede Kamer besproken.

Stop Fout Vlees was een „wild” plan, aldus Dubbelboer. Het verbaast hem niet dat er gisteren onvoldoende politiek draagvlak voor bleek te zijn. Wat voor hem telt, is dat het plan „zeer serieus is behandeld”, van commissievergaderingen tot een doorberekening door het CPB aan toe. Dubbelboer: „Het is heel moeilijk om als burger tot de Kamer door te dringen. Ik heb zelf vaak petities aangenomen, en er gebeurde nooit ene donder mee.”

Wouter van Eck van Milieudefensie heeft „gemengde gevoelens” over zijn optreden in de plenaire vergaderzaal. Hij was er niet eerder geweest. „Ik kreeg zeven minuten spreektijd, daarna was het twee uur lang stil zitten en mooi zijn”, zegt hij. Het niveau van het debat vond Van Eck „een beetje teleurstellend”. „Kamerleden discussiëren toch in de eerste plaats vanuit hun partijpolitieke stellingname. Er wordt niet echt op een open manier gekeken naar een maatschappelijk urgente kwestie als de veehouderij. Wij vertegenwoordigden het ongeduld, het onbehagen in de samenleving. Je verzamelt niet zomaar in drie maanden tijd 107.000 handtekeningen. Mensen willen verandering zien, liefst nog vóór de Kerst. En zo werkt de politieke machinerie niet. Ik denk wel dat Kamerleden eerlijk zijn, maar ze worstelen met hun eigen onmacht.”

Van Eck gaat nu buiten de Kamer door met het „aanzwengelen van het debat”, zegt hij. Intussen worden voor acht andere burgerinitiatieven handtekeningen verzameld. Zo willen de Jonge Socialisten in de PvdA een gekozen kabinetsformateur (‘Oranje zonder franje’), en de club ‘Dogs with spirit’ wil dat „gevaarlijke honden uit de maatschappij worden verbannen”.