Treurig gedoe over EU-vlag en hymne

Ik begrijp niet waar Nederland en andere tegenstanders van de EU- vlag en hymne zich nu eigenlijk zo druk over maken. Er bestaan toch al een vlag en een hymne? Waarom kan zoiets niet in een zo fundamenteel verdrag vermeld worden? Omdat men bang is voor een superstaat? En de VN-vlag dan; is de VN daardoor ook ineens een (potentiële) superstaat? Of hebben we plotseling een Nederlands kabinet dat door dom en goedkoop populistisch gedrag probeert bij Verdonk en Wilders een paar graantjes weg te pikken? Treurig!