‘Te veel’ geld voor bestrijding van files

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat houdt dit jaar ruim 12 miljoen euro over van een potje dat speciaal is gemaakt voor het bestrijden van de files. Het geld zal daarom teruggestort worden in het Infrastructuurfonds, het belangrijkste fonds waaruit de wegen, bruggen en het spoor kunnen worden gefinancierd.

Is het geld niet uitgegeven omdat de files zijn opgelost? Een woordvoerder van het ministerie benadrukt dat het gaat om een reservering van in totaal 200 miljoen euro die is gemaakt voor fileproeven.

„Er lopen momenteel veertig projecten op vijfhonderd locaties, waarbij geprobeerd wordt de doorstroming van het verkeer te verbeteren en/of de files te verminderen.” Er wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met gratis of goedkoop openbaar vervoer, of met een verandering van invoegstroken op snelwegen.

Er is volgens het ministerie een aantal verklaringen waarom er geld overblijft. Gemeenten of provincies blijken soms de rekening te betalen van lokale proeven, sommige projecten zijn gecombineerd met bestaande uitgaven elders op het ministerie en er zijn minder projecten van de grond gekomen dan verwacht.

Het ministerie gaf het afgelopen jaar 700 miljoen euro minder uit aan infrastructuur dan verwacht, een direct gevolg van vertragingen. Zo is de aanleg van meer asfalt bij de A4, A2 en A12 vertraagd door uitspraken van de Raad van State. Vertragingen bij de HSL resulteren eveneens in minder uitgaven. De bedragen zijn geen meevallers voor het Rijk, de uitgaven zullen nog steeds gedaan moeten worden, alleen vallen die later dan verwacht.