Syndroom van Akkermans

Ik ben genoemd, riep het Kees van Kooten-typetje prof. dr. ir. P. Akkermans met een gelukzalige lach op het gelaat, elke keer dat er een kabinetspost te vergeven was. Genoemd worden. Je naam in de krant. Er gaat een grote psychologische kracht van uit, zo blijkt uit de reacties op de website naar aanleiding van de maandagserie ik krijg altijd gelijk op deze pagina.

Enkele niet-genoemden beklaagden zich vorige week op hoge toon over mijn selectie van citaten in de vrijdagrubriek. Daar hadden ze voor een deel gelijk in, want ik wilde inderdaad eens wat anderen aan het woord laten. Mea culpa. Veel kwalijker is echter dat ik de vreselijke kracht van het genoemd worden zo enorm heb onderschat. Mea maxima culpa.

Het syndroom van Akkermans, zo noem ik de psychische aandoening. Het ziektebeeld kenmerkt zich door een dwangmatige behoefte genoemd te worden. Wordt de patiënt eenmaal genoemd, dan maakt er zich van hem een wezenloze euforie meester – alsof hij bovenop de piramide van Maslov staat met zijn armen in de lucht. Wordt hij daarentegen niet genoemd terwijl anderen wél genoemd worden, dan geraakt hij in een ernstige staat van miskenning die gepaard gaat met zware aanvallen van zelfbeklag. Daarvoor wil ik uiteraard niet verantwoordelijk zijn. Ik heb daarom besloten niemand meer met naam te noemen. Oeps!

Dat brengt ons bij het stuk van afgelopen maandag, waarin we op zoek gingen naar de oeps-vraag. Leuke oeps-reacties te over. Homoseksueel tegen Jehova’s getuige: „Jezus zelf heeft geen uitspraak gedaan over homoseksualiteit, is het wel?” Een ouder citeerde haar zoon van 11, die zijn boze vader toevoegde: „Pap, wat jij zou moeten doen, dat is eerst tot 10 tellen.” Alweer een ouder: „Laatst hadden we thuis woorden. Toen liet de baby een boer. Als dat geen Oeps-moment is!”

Tot slot een next-abonnee die pleitte voor meer tekst en minder foto, omdat de materie hem erg interesseerde. „Dit onderwerp leent zich bij uitstek voor een serie”, gaf hij ons mee. Dat vonden wij nu ook.

Reageren? www.nrcnext.nl/ikkrijgaltijdgelijk

Maandag deel 8 van de serie

    • Take Ligteringen