Pas verschenen

Literatuur

Een tocht door dit ingedijkt laagland Holland draagt mijn sporen. Kontrast, 128 blz. € 15,–

Ter gelegenheid van het lustrum van het Ida Gerhardtgenootschap een uitgave met gedichten van Gerhardt op monumenten en gedenkstenen. Met tekst van Mieke van den Berg en foto’s van Mathilde Rauwerda.

In de tweede werkelijkheid Herinneringen van en aan C. O. Jellema. Kleine Uil, 64 blz. € 17,50

Bundel met vroege teksten van dichter C. O. Jellema en de rede uitgesproken bij zijn afscheid in 1988 als docent van de afdeling Duits van de Rijksuniversiteit Groningen.

Paulo Coelho: Henry Drummond. De hoogste gave (O Dom Supremo). Vert. Piet Janssen, De Arbeiderspers, 108 blz. € 9,95

Bewerking van The Greatest Thing in the World, de meditatie die evangelist Henry Drummund (1851-1897) schreef in 1874.

Charles Dickens: Een kerstvertelling (A Christmas Carol). Vert. Peter Bulthuis, Ad. Donker, 64 blz. € 9,90

Verkorte versie van het bekende verhaal over de vrek Ebenezer Scrooge door Dickens zelf bewerkt voor zijn voorleesbeurten. Met illustraties van John Leech en Arthur Rackham.

Bert de Haan: Willem Wilmink, dichter bij de hemelpoort. AFdH uitgevers, 60 blz. € 19,50

Verzorgde uitgave met een lezing over de spirituele kanten in het werk van Wilmink door Bert de Haan die ook de illustraties verzorgde. Herman Finkers schreef het voorwoord.

Bob den Uyl: Het graf van Bach Een oorlogsnovelle. Reservaat, 54 blz. € 15,–

Dit surrealistisch verhaal tegen de achtergrond van het gebombardeerde Rotterdam schreef Bob den Uyl (1930-1992) waarschijnlijk in 1964.

NON-FICTIE

Hans Dijkhuis: De machtige filosoof Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte. Boom, 464 blz. € 24,90

De vele ontmoetingen tussen vorsten en filosofen vormen de rode draad in dit historisch overzicht van de Griekse oudheid.

Jan Donkers: Zo dicht bij Amsterdam. Atlas, 238 blz. € 19,90

Een herziene en uitgebreide uitgave van dit boek over Amsterdam-Noord, het stadsdeel aan de overzijde van het IJ, waar Donkers werd geboren.

Sjoerd de Meer: Het Zeekaarten boek. Walburg Pers, 226 blz. € 19,50

Geïllustreerde uitgave met de maritieme cartografie vanaf de 16de tot en met de 18de eeuw uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam.

Tracy Metz: Op de grond Observaties vanuit Harvard. Architectura & Natura Press, 104 blz. € 15,-

Een selectie uit de columns, essays en interviews die Tracy Metz schreef als fellow aan het Loeb Fellowship, die tot doel heeft ‘The improvement of the built and natural environment’.

Reid, Geleijnse,Van Tol: Fokke & SukkeAfzien van 2007. Catullus, 112 blz. €8,95

De jaarlijkse bundeling van de columns waarin Fokke & Sukke commentaar geven op het wereldgebeuren. ‘Inconvenient’?!! Fuck you Al Gore!!!.