nrc.nl/newyork

In Amerika zien ze ook de humor in van de malaise op de huizenmarkt. Correspondent Freek Staps toont wel heel speciale briefkaarten met ‘Groeten uit Florida’