nrc.nl/commentaar

Een „trieste dag”, aldus Ties Pull ter Gunne over de ondertekening van het Hervormingsverdrag (zie het hoofdredactioneel commentaar van gisteren). „Wat ontbreekt is een Europese democratie met Europese politieke partijen en Europese democratische organen die een Europese uitvoerende macht controleert voor Europese burgers”, meent Pull ter Gunne.

nrc.nl

xxx

xxx

xxx