Mooi van ver

De dubbeltentoonstelling Mooi van Ver in Tent Rotterdam is nog t/m 10 jan 2008 te zien. De tentoonstelling wordt mede georganiseerd i.h.k.v. het verschijnen van het nieuwe boek Mooi van ver van Siebe Thissen dat gaat over muurschilderingen in Rotterdam. In het eerste deel van de expositie wordt de historische kant van muurschilderingen behandeld, van bioscoopschilderingen tot schilderingen op de muren van gebouwen in beheer van woningbouwverenigingen. Het eigentijdse gedeelte wordt gevuld met muurschilderingen van kunstenaars die hun eigen visie op de hedendaagse actualiteiten geven op een voor hen weleer onbekend medium.

Tent, Witte de Withstraat 50, Rotterdam. Tel 010 - 413 5498